Empresa

Dende máis de 20 anos dedicamonos á prestación de servicios comerciaís externalizados para proveedores do canal horeca, dando servicio os clientes profesionaís máis exigentes que procuran competir no mercado ofertando productos diferenciados e da máxima calidade.